Hoe kunt u onze moskee steunen?

• Maak Dua (smeekbeden) voor het slagen van de moskee.

• Wij vragen u een jaarlijks bijdrage van €150,- als contributie (voor de leden vanaf 01-01-2022).

• Doneer (elk bedrag groot of klein) op onze bankrekening:
NL68 RABO 0384 4828 72  STG Marokkanen EA

Donaties

Stichting Moskee Arrahman is een organisatie die werkt met vrijwilligers. Hoewel dit enorm scheelt in de kosten, zijn er uiteraard nog andere kosten. Het gebouw moet worden onderhouden en verzekerd. Er zijn belastingen die moeten worden betaald. Uiteraard zijn er nog de maandelijkse kosten zoals gas, water, licht, telefoon, etc. De moskee heeft geen andere inkomsten dan donaties en schenkingen.

Allah swt zegt hierover in Soerat At-Tawbah:

“Alleen hij kan de Moskeeën onderhouden die in Allah en de laatste Dag gelooft en het gebed houdt en de Zakaat betaalt en niemand vreest behalve Allah. Dezen zijn het die tot het geleiden behoren.” Ayat 18

En de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zegt:

“Touba (blijde tijding) voor diegene die een sleutel is tot het goede en een slot voor het kwade.”

En in een andere Hadith zegt de profeet Mohammed (vrede zij met hem):

“Een ieder die een goede Sunnah in de Islam heeft geïntroduceerd, krijgt de beloning daarvoor en ook de beloning voor het feit dat anderen dit navolgen, zonder dat er iets van de beloning van diegene die de sunnah navolgen afgaat.”