Naam instelling
Stichting Moskee Arrahman

Contactgegevens (bezoek en postadres)
Stichting Moskee Arrahman
Zoetestraat 2
2011 PR Haarlem
www.stichtingmoskeeearrahman.nl
info@stichtingmoskeeearrahman.nl
KVK-nummer: 41222119

Doelstelling
1. Het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims;

2. Het verschaffen van informatie over de islam aan zowel moslims als niet-moslims;

3. Een bijdrage te leveren aan het geven van een correct beeld over de Islam om hiermee de huidige (negatieve) beeldvorming recht te zetten;

4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Stichting Moskee Arrahman tracht haar doelen te verwezenlijken door:
1. Het opzetten en continueren van een religieus-en cultureel centrum waar islamitisch onderwijs, lezingen, activiteiten, rondleidingen, ontmoetingen en andere educatieve activiteiten worden gehouden die toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen;

2. Het begeleiden van moslims in hun geloof en op maatschappelijk vlak, om zodoende een volwaardige burger te zijn in de maatschappij waarin zij leven;

3. Het beantwoorden van diverse vraagstukken van bezoekers op religieus en maatschappelijk vlak.


Bestuurssamenstelling

 •  Voorzitter: de heer M. Chamlal
 •  Penningmeester: 
 •  Secretaris: de heer M. Akari

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting Moskee Arrahman. Het stichtingsbestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar.


Beloningsbeleid
Bestuursleden
Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed, waarbij voorafgaande schriftelijke vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden vereist is.

Overige vrijwilligers
Vrijwilligers genieten voor hun werkzaamheden een kleine vergoeding die vastgelegd wordt in overleg met de vrijwilliger. Echter kiezen al onze vrijwilligers er steevast voor om van deze vergoeding af te zien.


Beleidsplan (hoofdlijnen)
Het beleidsplan omvat de volgende elementen:

Doelstelling
In het beleidsplan worden de doelstellingen zoals die hierboven beschreven staan bevestigd. Het hoofddoel blijft het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims en het verstrekken van informatie over de islam om de beeldvorming in de samenleving recht te zetten.

Activiteiten
Ons meerjarig beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten zoals die onder ‘beoefende activiteiten’ staan beschreven. In hoofdlijnen zijn dit:

 • De financiële realisatie voor in stand houden van het moskeegebouw
 • De ontwikkeling ervan tot een volwaardige gebedshuis, onderwijs en kenniscentrum en ontmoetingsplek voor de islamitische gemeenschap.
 • De verdere ontwikkeling van de ‘Dawah’ (uitnodiging tot de islam) door het organiseren van lezingen en andere activiteiten voor jong en oud.
 • Kennis over de islam verder verspreiden via social media (Facebook) en onze eigen website.
 • Bevorderen van maatschappelijke deelname van de moslim gemeenschap aan de Nederlandse maatschappij, zoals kennis sessies organiseren over onderwijs, politiek en gezondheid.

Werving fondsen
De fondsen van Stichting Moskee Arrahman komen van een vaste groep donateurs die onze gebedsruimte frequent bezoeken. Deze dragen bij door via een maandelijkse bijdrage een eenmalige donaties. Daarnaast verwerft Stichting Moskee el Islam fondsen door de organisatie van benefieten waarbij bezoekers kunnen doneren. De werving is kleinschalig van aard en richt zich op het sociale netwerk van onze bezoekers. Ook maken wij sinds kort gebruik van online fondsenwerving en bestaat de mogelijkheid om via IDEAL te doneren. Voor de realisatie van de nieuwe gebedsruimte worden ook fondsen geworven bij andere Moskeeën in Nederland.

Beheer fondsen
De fondsen worden beheerd door de penningmeester van onze organisatie. Bij alle grote investeringen vindt er een raadpleging plaats bij de islamitische gemeenschap/achterban van de moskee.

Besteding fondsen
Besteding van de fondsen vinden alleen plaats indien het gehele bestuur akkoord is. Daarnaast vinden er raadpleging plaats bij de gemeenschap. De fondsen gaan op aan de volgende zaken:

 • Vaste lasten voor de gebedsruimte (gas, water, licht, verzekeringen en overige facilitaire zaken van het pand)
 • Beheerskosten voor het pand zoals schoonmaak en onderhoud
 • Aanschaf leer-en onderwijsmaterialen
 • Aanschaf promotiemateriaal
 • Onkostenvergoedingen aan bestuursleden en vrijwilligers indien nodig


Uitgeoefende activiteiten
De door ons uitgevoerde activiteiten kennen een doorlopend karakter. De activiteiten die we jaarlijks uitoefenen zijn als volgt:

 • Elke dag , 365 dagen in het jaar 5 gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische gemeenschap.
 • Elke vrijdag van elke week een gebedsdienst georganiseerd voor de islamitische gemeenschap.
 • Jaarlijkse Ramadan gebeden (Taraweeh)

Financiële verantwoording
In bijgevoegde documenten treft u de financiële jaarverslagen.

Stichting Moskee Arrahman- jaarrapport 2015

Stichting Moskee Arrahman- jaarrapport 2016

Stichting Moskee Arrahman- jaarrapport 2017

Stichting Moskee Arrahman- jaarrapport 2018

Stichting Moskee Arrahman- jaarrapport 2019

Stichting Moskee Arrahman – jaarrapport 2020

Stichting Moskee Arrahman – jaarrapport 2021